Vì quá tin vào bạn trai nên em nữ sinh đã bị bán đứng

Jack – Hãy kết hôn với một cô gái Ấn Độ. I- Hmm … bạn đã đưa ra lời khuyên gì cho Jennifer? Tôi – nếu bạn có một cô gái Ấn Độ trong tâm trí của bạn, hãy cho tôi biết! Jack-Tôi chưa bao giờ đến Ấn Độ trước đây và không có ý tưởng về điều đó. Tại sao bạn không làm một điều? Jack – cái gì? Hai tuần nữa tôi sẽ đến Ấn Độ, vì vậy hãy đi cùng tôi. Theo lý do này, cả hai đều đi lang thang ở Ấn Độ. Jack- Tôi thích ý tưởng của bạn. Chà … các bạn sắp đến Ấn Độ với tôi. Jack-Jennifer phải hỏi Tôi-Cô ấy chắc chắn sẽ nói có. Sau đó Jennifer nấu một bữa ăn, dọn lên bàn và mời cả hai chúng tôi đến.