Vét máng con hàng lồn múp sướng khó tả

Tôi có năm người bạn thời đại học. Tôi có nhiều người bạn khác trong lớp, nhưng nhóm năm người tuyệt vời của chúng tôi là một điều gì đó đặc biệt. Chúng tôi đã từng rất vui vẻ. Không ai giấu giếm lời nói của ai. Cậu nào lấy bạn nào ở đâu, cậu bạn nào làm trai mới quen, cậu bạn nào đang địt nhau hai con cu, với bạn trai hôn hít, tôi cũng biết. bạn bè của cô. Tất cả những điều đó là phổ biến trong nhóm của chúng tôi. Bây giờ bạn có thể tưởng tượng nhóm Bindass đang có bao nhiêu niềm vui. Chúng tôi đã đi dạo cùng nhau không chỉ trong giờ học mà còn cả sau khi học đại học.