Trú mưa cùng nữ đồng nghiệp trong khách sạn

Sumit bắt đầu mút môi tôi và bây giờ tôi hiểu sự khó chịu của anh ấy và bắt đầu hỗ trợ anh ấy. Tôi cũng bắt đầu thích thú khi bú môi Sumit và bắt đầu ngậm nước bọt của anh vào miệng. Khi chúng tôi hôn nhau, tay anh ấy đến mông tôi và bắt đầu đẩy mông tôi. Anh ta đang kéo mông tôi một cách mạnh mẽ. Cứ như thể anh ấy muốn đi vào cơ thể tôi. Tôi cũng đang bám lấy cơ thể anh ấy. Từ từ một lần nữa anh ấy cũng gỡ bỏ kurti của tôi. Bây giờ tôi chỉ là một chiếc áo lót trên đầu. anh ấy giận tôi Bắt đầu hôn khắp nơi. anh ta dường như điên. Có khi hôn cổ, có khi dùng răng cắn vào tai.