Trò chơi bốc thăm chịch nhau tập thể

Tôi nói – nhưng anh ấy đã đến dự một đám cưới. Người cô nói – có, nhưng cô ấy cũng làm việc ở đó, nhưng tôi không biết liệu điều đó có xảy ra hay không. Nó chỉ ra rằng sự khởi đầu của dự án của Piyush đã được hoàn thành. Tôi nói – vâng, anh ấy đã nói với tôi trước đây, nhưng tôi vẫn không biết rằng công việc dự án của anh ấy đã hoàn thành. Sau đó, dì tôi hỏi tôi – công việc Hitesh Solar sẽ hoàn thành trong bao nhiêu ngày? Tôi nói với dì, dì của tôi rằng công việc sẽ hoàn thành trong 10 ngày. Bây giờ Piyush không có nhà, cũng không có chú của mình. Tôi bắt đầu đến nhà Piyush cho một dự án năng lượng mặt trời.