STARS-388 Một đêm mắc kẹt công ty cùng Hikari Aozora

STARS-388 Một đêm mắc kẹt công ty cùng Hikari Aozora, Trong khi cười với họ, tôi nói Thưa bà, bà có phiền chơi với tôi không? Cô ấy nói ồ, tôi muốn anh làm phiền tôi. Dù sao thì cháu tôi cũng có một nửa quyền của dì tôi. Tôi cho bạn tất cả các quyền. Bạn có thể thả tôi bất cứ khi nào bạn muốn. Tôi nói hãy nghĩ về nó, mẹ. Nếu tôi bắt đầu chọc tức bạn, bạn không cần phải lùi bước. Cô ấy nói này, bạn có quan tâm không, tôi tiến tới 2 inch, nhưng tôi không lùi lại 1 inch. Không quan trọng bạn buồn như thế nào. Cho dù nó có mạnh mẽ (căng thẳng) đến đâu.