Rủ bạn về chơi rồi ép uống say để địt nhau

Rủ bạn về chơi rồi ép uống say để địt nhau, khiến mình thỏa mãn gần một giờ sau khi quan hệ. Điều này có nghĩa là có một khoảng cách giữa các giới tính. Kantilal bây giờ đã quan hệ tình dục lâu như trước đây. Thật lâu sau đó anh mới có thể quan hệ tình dục một lần nữa mà không cần do dự. Tôi thì ngược lại với anh ấy. Tôi sẽ ngã nhanh hơn, điều này xảy ra dần dần, cơn sốc của anh ấy tăng lên và tình dục của anh ấy bắt đầu tiến về phía trước. Trong vòng vài phút tôi bắt đầu nóng lên trở lại, eo tôi bắt đầu tự di chuyển và đẩy âm đạo về phía dương vật của tôi.