Quán rượu thiên đường phục vụ tình dục cho đàn ông

oh con trai …ah … ah … chod de son … Sau hôm nay con mèo này là của bạn. Miễn là tôi còn sống, bạn có quyền đối với con mèo này của tôi. “Liếm rửa sạch âm hộ của mẹ đi con trai… uống nước muối đi con trai… ơi, uống nước âm hộ của mẹ đi con ơi… ôi ăn âm hộ của mẹ đi con ơi… .mút đi con.” Hứng thú khi nghe. một giọng nói như vậy, tôi ném mẹ tôi xuống và làm cho bà chết ngạt bằng cách nhét con cặc của tôi vào âm hộ của bà. Bây giờ tôi cũng bị kích thích và phát ra tiếng động – ôi mẹ ơi… mẹ kiếp… mở hết cả âm hộ này ra. mẹ-vâng con trai… Tiếng mẹ và con bắt đầu vang lên khắp căn phòng.