NSFS-056 Đổi vợ để chịch nhau khi đi cắm trại

NSFS-056 Đổi vợ để chịch nhau khi đi cắm trại, và nước không ngừng tuôn ra từ âm đạo của tôi. Em mới đánh dương vật của anh ấy 5,7 cái có thể đau hơn vì em bị nhịp và vùng vẫy rất mạnh. Sau đó dung nham của Rajasekhara cũng tuôn trào, và khi vòi xịt phun ra từ dương vật của anh ấy, anh ấy đã đưa toàn bộ dương vật vào âm đạo của tôi. Anh ấy cố gắng hết sức để kéo tôi lên giường. Toàn bộ dương vật của anh ấy là từ âm đạo đến gốc. Anh không rút dương vật ra. Thay vào đó, anh ta bắt đầu ngã khi bị co giật trong tình trạng tương tự. Tôi cố gắng nhấc mông lên từ bên dưới.