Những ngày lén lút vụng trộm với chị hàng xóm

Dì lột quần áo cho tôi và tự lột quần áo. Cô ấy bắt đầu di chuyển qua lại với âm hộ của cô ấy vẫn còn trên con cặc của tôi. Tôi tiếp tục đút đồ vào âm hộ của dì. Cuộc trò chuyện với bà dì tiếp tục suốt đêm và chúng tôi chuẩn bị đến Nagpur vào buổi sáng. Trước khi đến đó, tôi đã thay quần áo. Dì bây giờ rất hỗn với tôi. Cô ấy đã sửa lại sari và áo blouse, nhưng quần lót của cô ấy đã bị mất ở đâu đó. Có lẽ chiếc quần lót của dì tôi ở đâu đó dưới gầm ghế. Tôi cũng bắt đầu giúp đỡ họ. Tôi đã rất xấu hổ nên tôi đã giúp cô ấy tìm quần lót của dì cô ấy.