Nhân viên bán bảo hiểm sẵn hàng địt nhau với khách

Nhân viên bán bảo hiểm sẵn hàng địt nhau với khách, từ khi tôi còn là một đứa trẻ, nhưng bà ấy không hiểu. Dì tôi nói Tôi cũng luôn thích bạn. Bạn cư xử tệ với tôi, tôi thích nó. Nhưng tôi không bao giờ nói ra được. Ôi, con yêu mẹ bua. Rồi tôi ôm chặt lấy dì. “Tôi không biết từ khi nào tôi muốn hôn bạn. nhưng tôi không bao giờ có cơ hội. Tôi có được ngày hôm nay vì vậy khi. khi bạn kết hôn. Tôi nói vậy điều gì đã xảy ra. Tuần trăng mật với bạn. Nó đã được tổ chức Dì tôi rất vui, ở Jaipur không có việc gì nên chúng tôi làm tình 3 lần một ngày.