Người vợ trẻ và 2 cậu con trai riêng của chồng

Tôi rên rỉ đau đớn, nhưng anh ấy không nghe tôi. Khi tôi thấy rằng anh ta không nghe, tôi phải nói – nếu bạn phải làm điều đó, hãy từ từ! đá vào mông tôi! Hmmm ah. Anh ấy đến gần tôi và bắt đầu liếm mông tôi. Sau một thời gian, anh ấy bắt đầu liếm âm hộ của tôi một lần nữa. Đó là rất nhiều niềm vui. Âm hộ cao trào không còn nước. Sau khi có được tất cả niềm vui, tôi bắt đầu lấp đầy tiếng rít rất lớn. Khi con cặc của anh ấy sắp được phóng vào âm hộ của tôi, anh ấy đã lấy con cặc của anh ấy ra khỏi âm hộ của tôi và đặt con cặc của anh ấy vào môi tôi.