Nàng dâu thiếu thảo ở nhà chăm sóc cho bố chồng

Chị dâu nói – Em làm được. Rồi sau 4 ngày, một hôm chị dâu tôi nói điện thoại – sẵn sàng quan hệ tình dục. Tôi đã nói – khi nào và ai! Chị dâu – Chuyện này nói sau, chị chuẩn bị qua. Tôi nói có và cúp điện thoại. Vào ngày đó, tôi được đặt theo tên của Nanda. Hai ngày sau, chị dâu tôi gửi tin nhắn vào buổi sáng nói rằng bạn sẽ về nhà lúc 11 giờ. Tôi rất hạnh phúc. Tôi sẽ rời khỏi nhà vào thời gian đã định. Khi tôi đến đó, tôi đã rất ngạc nhiên. Nanda đứng trước mặt tôi như một nàng tiên trong bộ sari xinh đẹp. Trong một thời gian dài, chúng tôi cứ nhìn nhau. Chị dâu ngắt lời – anh làm mọi việc ở cửa hay em cũng vào luôn.