Nàng dâu hư hỏng gạ tình luôn cả bố chồng

Vâng, trường học của bạn đã được thảo luận, bạn phải đi vào thứ Hai … nhưng hãy hứa với tôi rằng những gì đã xảy ra ngay từ đầu sẽ không bao giờ xảy ra. Anh ấy hứa và nói – bây giờ em sẽ học hết lòng, nhưng hãy nói cho anh biết các bạn cùng trường của em đồng ý như thế nào? Vì vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn nói với cô ấy rằng mẹ bạn hôn nhiều nhất? Tôi đã nói những gì? Anh ta nói – Tôi đang chơi thể thao và ai đã đánh nhau một lần, hãy đưa anh ta ra khỏi môn thể thao và đưa tôi trở lại môn thể thao … Mẹ làm ơn … hãy nhận cuộc gọi từ chú của bạn.