Lời nói dối của mẹ làm cậu con trai rất tức giận

Chà, chúng tôi hẹn gặp nhau tại văn phòng của tôi và anh ấy đến đưa cà phê cho cô ấy và chúng tôi bắt đầu nói chuyện và cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sắp tham gia các dịch vụ xã hội với tư cách là một bác sĩ và tôi đã quan sát khe ngực của cô ấy kể từ đó. thấy rồi bảo đừng giở trò, tôi nói anh ngông cuồng, sao lại thành ra thế này, anh bảo giữ gìn thân thể cho tốt, tôi bảo nếu cô ấy đưa công thức cho tôi thì cô ấy bảo tôi, Tình dục là dễ thôi, tôi nói với cô ấy nếu cô ấy giúp tôi, cô ấy nói với em họ của tôi, nếu họ phát hiện ra ở nhà, tôi đã nói với cô ấy rằng tôi sẽ không nói điều đó và cô ấy đã không nói, tôi tắt ofna cho chắc chắn.