Lần đầu thử cảm giác ấy của cô trợ lý

Tôi đưa cho anh ta tờ 100 rupee và nói với anh ta rằng điều đó không quan trọng. Raghu nói với tôi – Mamiji giảm bớt quần sịp của tôi vào ban đêm. Sau đó, tôi bắt đầu di chuyển anh ấy (đầu bếp). tiếp tục chơi với cô ấy Sau đó kéo tôi lên trên người tôi và làm những điều bẩn thỉu với tôi. Tôi hỏi – lúc đó bạn sẽ làm gì? Anh ấy nói – anh ơi, em không thể làm gì được. Mami đặt con cặc của tôi vào bên trong cô ấy (vào âm hộ của cô ấy) và sau đó bảo tôi đẩy. Tôi cũng phải vâng lời ông bác ngoại của tôi. Tôi hỏi – vậy bạn bấm bao nhiêu lần?