Lần đầu chạm vào cơ thể ngọt nước của bạn gái

Chúng tôi trở thành bạn bè vì chúng tôi làm cùng một bộ phận và bắt đầu nói về công việc hàng ngày của chúng tôi. Một ngày nọ, tôi xin số điện thoại của anh ấy và anh ấy từ chối cung cấp. Vì vậy, tôi đã ngừng nói chuyện với anh ấy. Vài ngày sau, tất cả chúng tôi dự định đi dạo. Có một điểm du lịch gần thành phố của chúng tôi chúng tôi quyết định đến đó. Chúng tôi đã thuê một chiếc xe hơi cùng nhau. Trong thời gian đó anh ấy đã nói chuyện với tôi… Tôi cũng đã nói chuyện với anh ấy một cách đơn giản. Tất cả những người đã trở về sau một chuyến đi.