Không ngờ em lại dễ dãi đến như vậy

Trong trường hợp như vậy, tôi cũng hứa sẽ hỗ trợ dì của tôi và ngừng thỏa mãn dục vọng của tôi. Tôi đã ngừng nghĩ về việc làm điều đó. Một vài ngày trôi qua trong thời gian chờ đợi. Bây giờ can đảm của tôi đang trả lời, tôi thậm chí không thể kiểm soát nó. Mãi ba tháng sau dì tôi mới có bầu. Còn sáu tháng nữa là tôi sinh con. Tôi không thể đợi lâu như vậy. Sau khi nghe câu chuyện của tôi, dì tôi đã kể cho bạn cô ấy nghe về việc tôi đã mang thai cho cô ấy. Dì tôi cũng khen bạn tôi có con cặc dài và dày. Khi bạn tôi nghe tin dì đau bụng, mừng lắm, mừng lắm.