Không ngờ con gái của bạn lại làm Sugar Baby

Không ngờ con gái của bạn lại làm Sugar Baby, Seenu chắc hẳn lần đầu tiên nhìn thấy một phòng ngủ đẹp như vậy. Ngay khi nhìn thấy nó, anh ấy đã nói wow, nó đẹp như trong phim Cô ấy quay lại đột ngột. Có một màu sắc ngạc nhiên trên khuôn mặt anh ta. Tôi giải thích với anh ấy rằng ý tôi là, bây giờ với trách nhiệm đó, bạn có thể nghỉ ngơi ở đây bất cứ khi nào bạn muốn thư giãn. Cô ấy chỉ liên tục nói “oh.” và suy nghĩ về điều gì đó. Tôi mở ví và mở rộng 2000 rupee về phía nó và bảo tôi cầm lấy và giữ nó. Hãy mua cho mình một chiếc váy như cô bạn Lena của bạn