IPX-850 Một đêm mưa bão cùng với em đồng nghiệp

IPX-850 Một đêm mưa bão cùng với em đồng nghiệp, Một khi trời đã về đêm. Bây giờ tôi đang nghĩ về thức ăn. Sau đó, tôi đến nhà Pinky và hỏi dì tôi khi cô ấy đang nấu ăn. Người cô nói, Sau khi tôi nấu ăn ở đây, tôi sẽ đến với bạn để nấu ăn. Nhưng sau đó Pinky bước ra, và Pinky bắt đầu nói, tại sao tôi phải nấu ăn ở đó. Khi gia đình chúng tôi chuẩn bị thức ăn ở đây, nó cũng sẽ được ăn ở đây. Pinky Mẹ tôi cũng hiểu tất cả. Sau đó mẹ tôi nói, hãy đến nhà chúng tôi vào khoảng bảy giờ tối và ăn ở đây. Sau đó, tôi trở về nhà và bắt đầu xem TV để giết thời gian.