IPX-657 Tới nhà người yêu chơi thấy cảnh chị gái hở lồn

IPX-657 Tới nhà người yêu chơi thấy cảnh chị gái hở lồn, bất cứ nơi nào nhưng anh ấy đã chạm vào nó bằng tay của mình. Tuy nhiên, tôi trung thực từ trên xuống dưới. Tương tự như vậy, vào nửa đêm, tôi nói bây giờ chúng ta ngủ. Cô ấy nói Em đang ngủ, anh sẽ đọc sau. Tôi về phòng, nhưng tôi không thể ngủ được. Tôi vẫn đang nằm. Mười phút sau, có tiếng động ở cửa, và tôi thấy cô ấy quay lại để đọc cuốn tiểu thuyết của tôi. Tôi hoàn toàn tức giận trong lòng. Trả lại cuốn sách, cô ấy nói hãy hỏi tôi một câu hỏi khác. Tôi ngồi cạnh anh ấy và bắt đầu hỏi anh ấy những câu hỏi.