IPX-597 Em ấy sở hữu một cơ thể cứ phải gọi là ngọt nước

IPX-597 Em ấy sở hữu một cơ thể cứ phải gọi là ngọt nước, Tôi đứng đó và bắt đầu kéo dài dương vật của mình. Tôi vẫn nhìn ở đó và nhận ra Một chút thất vọng hiện trên khuôn mặt của Mami. Có vẻ như cô không hài lòng với đời sống tình dục của mẹ Ji. Tôi cũng nghĩ rằng mẹ Ji đã đi rất sớm. Vì thế, cơn khát của Dì chắc hẳn đã không được thỏa mãn. Mẹ Ji ngủ thiếp đi một lúc rồi bật dậy, kéo ga trải giường một bên rồi ngủ thiếp đi. Nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy cơ thể trần truồng của dì tôi. Tôi không muốn rời khỏi đó. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cơ thể trần truồng của mẹ và nhìn thấy mẹ nhiều lần.