Idol Kaa_Mii xinh quá xem hoài không chán

chỉ bạn mới có thể mang nó, phải không ?! Tôi đã nói rằng hãy giữ cho sự bối rối của tôi xuống – bạn đang nói về cái gì vậy? Anh ta nói – con trai, chúng ta cũng đã nhìn thấy rất nhiều thế giới, vì vậy đó là vợ của bạn, tôi đang cho bạn một cơ hội để kiếm, nếu không bây giờ có người là thân vợ của bạn, hãy suy nghĩ về nó và giữ thẻ của tôi. Vì vậy, anh ấy đã đưa cho tôi danh thiếp của anh ấy. Chúng tôi quay lại và những người đó đã rời đi từ đó. Subhash gọi tôi vào trong. Amita đang đứng gần đó được quấn trong một tấm khăn trải giường.