Hàng ngon lồn hồng tuyệt đẹp nhé anh em

Tôi nói – tôi có phải gặp dì lần sau không? Cô ấy nói – điều này là do bạn nghĩ với dì của bạn. Tôi nói – bạn muốn gì? Cô nói – Em thích anh và không muốn mất anh Anh nói cho em biết… anh đang nghĩ gì vậy? Tôi nói – bạn sẽ quyết định tâm trí của tôi. Cô ấy cười và nói – hãy làm điều đó lần sau. Sau một lúc, câu trả lời của Didi trở lại và cô ấy nói, bạn có điên không? Tôi nói – không có gì sai với điều này, và nếu quan hệ tình dục diễn ra ở nhà, thì an ninh cũng ở đó. Bạn chỉ có thể thưởng thức nó ở nhà. Anh trai tôi hạnh phúc và tôi cũng vậy. Chị nói – Tôi thấy lạ sau khi nghe câu chuyện của anh