Giúp đỡ em hàng xóm đang lạnh và rồi được nàng trả ơn

Anh ta giật điếu thuốc của tôi đùa giỡn, nhưng tôi đã đánh anh ta ở điểm này. Có rất nhiều sự lạm dụng và cuối cùng anh ta về nhà khóc. Anh ấy rời khỏi phòng tôi ngay lúc đó. Ngay cả sau tất cả những điều này, anh ấy vẫn không để ngọn đuốc tình bạn này của chúng tôi nguội đi. Ngoài ra, tôi không đóng góp vào mối quan hệ này và đôi khi hỗ trợ nó khi cần thiết. Nhưng hôm nay tôi viết vụ này chỉ để sám hối. Đó là lý do tại sao tôi chỉ viết về những gì anh ấy đã làm cho tôi và những sai lầm mà tôi đã mắc phải trong tình bạn này.