Giám đốc và em nhân viên mới trong chuyến công tác

Giám đốc và em nhân viên mới trong chuyến công tác, Ngày hôm sau, thứ Hai, cô ấy đến và để lại bưu kiện trên quầy. Sau đó, bạn đậu xe và đến với tôi và nói một cách giận dữ Aditya ji, điện thoại của bạn đã tắt cả ngày hôm qua. Tôi đã thử điện thoại của bạn nhiều lần. Cô muốn nói điều gì đó khác, nhưng lại thôi không nói nữa. Tôi biết cô ấy muốn mời tôi về nhà, nhưng ở quầy, anh ấy không đề cập đến việc về nhà. Cô hơi lưỡng lự vì đây là nơi công cộng. Tôi lịch sự nói Tôi xin lỗi điện thoại của tôi bị rơi xuống nước. Tôi đã gửi điện thoại của mình để sửa chữa.