Gái dâm và sở thích ăn những quả chuối lạ

Vì nó đã xảy ra, tôi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì bên dưới nơi tôi đặt tay của mình. Anh bắt đầu dùng tay vuốt ve đùi của vợ Nisha. Sau đó từ từ kéo sari lên bằng chân và cô ấy sẽ trượt.Tôi có thể nhìn thấy những người trước mặt mình, và bàn tay của tôi đang làm việc từ bên dưới. Từ từ, tôi nâng sari của cô ấy lên đến đùi cô ấy. Hai đùi anh để trần. Tôi từ từ bắt đầu vuốt ve cặp đùi trần của anh ấy. Đùi anh thật mềm. Nisha thở gấp gáp. Cô ấy đã bắt đầu nóng. Nhìn quanh xe, mọi người có vẻ bận rộn. Một số đang nghe điện thoại, những người khác đang bận ăn / uống / nói chuyện.