Em nhấp như thế này anh có cảm thấy sướng không

Cùng lúc đó, con cặc từ phía sau thọc sâu vào trong âm hộ. Tôi đánh anh ta mạnh đến nỗi anh ta lại hét lên một lần nữa. Cô ấy bắt đầu suy nghĩ và nói – Này Ami…chậm lại… Nó có vẻ như Tôi nói – tại sao chị dâu tôi lại nổi cơn tam bành? Nói rồi anh giáng mạnh đòn thứ hai. Bây giờ con cặc của tôi đã hoàn toàn ở bên trong cô ấy. Cô ấy hoàn toàn mềm nhũn. Hôm nay tôi đã trở thành một con vật. Thay vì quan hệ tình dục liên tục, tôi rút con cặc của mình ra khỏi âm hộ của Zubeida, chỉ để lại tinh của tôi trong âm hộ của Zubeida. Ngay sau khi tôi đánh cú giật, anh ta hét lên.