Em ấy mong muốn thăng tiến trong công việc

Cô ấy giữ một chút nanukur, nhưng cô ấy cũng muốn làm điều gì đó từ bên dưới. Nhưng tôi phải dừng lại ở đâu… Tôi vòng tay ôm lấy cô ấy và bắt đầu mút môi cô ấy. Cô ấy đẩy tôi bằng tay nhưng tôi cao và rộng và cô ấy nhẹ trước mặt tôi. Tôi bế anh ta lên, đưa anh ta vào phòng giếng ống và khóa phòng lại. Cô ấy sợ tôi. Vì vậy, tôi nói – hãy nhìn xem, âm hộ của mẹ bạn cũng sắp bị giết. Nếu tôi nói với cha của bạn thì sao? Hiện cô đã bình tĩnh lại. Vì vậy, tôi nói – sẽ thoải mái làm. Tôi không ép buộc gì cả. Bây giờ cô ấy đã sẵn sàng. Tôi cởi quần áo và ra hiệu cho cô ấy cầm cặc trong tay tôi và cô ấy ngồi xuống và bắt đầu bú.