DVDMS-668 Giáo viên của tôi có tới 3 núm vú Marie Anna

DVDMS-668 Giáo viên của tôi có tới 3 núm vú Marie Anna, bạn mang theo cậu bé Yêu cầu anh ta đăng ký. mang anh ấy đến cho tôi Ngày hôm sau họ mang theo hai cậu con trai. Họ phải ở khoảng tuổi 23 và 24 của tôi. Tôi cũng đã thử nghiệm chúng. Cả hai con cu cũng sưng lên. Tôi cũng bị đau ở mông Tôi bị sốt nhẹ. Tôi bảo anh ấy phải điều trị trong 10 ngày và anh ấy sẽ sớm khỏe lại nhưng việc điều trị sẽ phải được thực hiện trong 10 ngày. Họ đến với tôi liên tục. Trong 10 ngày mọi người đều trở nên khỏe mạnh. Vào ngày cuối cùng, tôi đã kiểm tra lại tất cả.