Được thằng bạn giới thiệu em gái ngành bướm đẹp

Phim gần hết rồi… nên không có nhiều điều để nói. Sau khi xem phim, tất cả chúng tôi thu dọn quần áo và về nhà. Nói rằng con cặc này của bạn sẽ có một ngày đặc biệt khác khi nó sẽ nếm âm hộ của tôi. Phim gần hết rồi… nên không có nhiều điều để nói. Sau khi xem phim, tất cả chúng tôi thu dọn quần áo và về nhà. Âm hộ tinh tế, tôi biết âm hộ của cô ấy ướt. Có lẽ ấn vào vú của tôi làm cho cô ấy ướt. Cô cay đắng nói – Guru ơi, xin đừng hành hạ nữa. Ngay khi nghe thấy điều này, tôi nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và ngồi xuống trước mặt anh ấy.