Đụ vào lồn gái xinh cute hàng múp sướng quá

Có lẽ cô ấy sẽ không hòa thuận với tôi. Nhưng tôi không mất bình tĩnh. Tôi tiếp tục nhắn tin cho anh ấy. Cô ấy cũng được sử dụng để trả lời, nhưng không nhiều. Những ngày trôi qua như thế này. Một hôm, con trai anh ấy bị sốt và anh ấy nhờ tôi giúp đỡ. Tôi đưa con trai cô ấy đến bệnh viện với cô ấy. Anh cảm ơn tôi rất nhiều vào ngày hôm đó. Anh ấy cho tôi uống trà ở nhà anh ấy lần đầu tiên. Tôi đã rất hạnh phúc ngày hôm đó. Và rồi cô ấy bắt đầu nói như thế. Các cuộc trò chuyện tiếp tục trên các cuộc trò chuyện WhatsApp và các cuộc gọi điện thoại. Bây giờ cô ấy bắt đầu cởi mở hơn.