Đây là cách chị dâu an ủi khi tôi cãi nhau với vợ

tôi sẽ làm một cái gì đó cho các bạn. Cho đến lúc đó, chúng ta hãy nói chuyện. chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Tôi hỏi anh ấy – anh thích gì? Thế là anh ta nói – Anh thích gì cũng được, cứ đụ em lâu. Tôi nói – đừng lo lắng gì cả. Tôi sẽ làm cho bạn rất hạnh phúc cả đêm hôm nay. Một người bạn của chị dâu tôi nói với tôi – vậy bạn cho thấy bạn tuyệt vời như thế nào? Tôi nói – anh có thể vui lòng đợi thêm 10 phút nữa để chị dâu tôi đến. Sau đó, chị dâu tôi mang trà đến, và ba chúng tôi uống trà. Sau điều này, chị dâu tôi nói – chúng ta hãy bắt đầu.