Cuối tuần bố mẹ vắng nhà nên chúng tôi thác loạn

dì gặp cô ấy ở cổng nhà. Dì nói – Montu, tôi có việc quan trọng của cô, về nhà với tôi. Tôi đến nhà anh ấy mà không hỏi gì cả. Dì vào nói – cô ngồi đi tôi sẽ mang trà cho cô. Tôi hỏi – Cô ơi, còn Preeti Bablu thì sao? Sau đó, cô ấy mang trà và chúng tôi bắt đầu nói chuyện bên tách trà. Dì nói – Montu, lần này con ở Delhi mấy ngày? Tôi nói – Tôi chỉ là một người cô trong một hoặc hai ngày. Người mang văn phòng nói rằng tôi còn vài ngày nữa phải làm việc, nhưng nếu Karva Chauth đến, tôi phải đi gặp con dâu của ông. Do đó, chúng tôi cho rằng ngày Karva Chauth sẽ quay trở lại sau một hoặc hai ngày sau khi vòng qua Bangalore.