Con cặc của anh ấy làm cho em chảy nước lồn

Tuy nhiên, tình huống khó xử nảy sinh là chúng tôi là 15 người bạn thân và 20 cô gái. Mọi thành viên trong đoàn chúng tôi cũng góp phần cứu họ, vậy thì chia làm sao. Một trong những cô gái gợi ý rằng nếu chúng tôi đến Anh, chúng tôi không biết sẽ quan hệ tình dục với ai bao nhiêu lần, vì vậy ở đây chúng tôi tự nguyện trao cơ thể của mình cho 15 người. Điều này sẽ loại bỏ sự chia rẽ và thỏa mãn thiện chí của mọi người. Điều này đã được chứng thực bởi tất cả các phụ nữ làm đẹp. Nhưng cũng cần phải tiếp thu ý kiến ​​của tất cả các đồng chí.