Cô giáo chủ nhiệm tốt bụng cho học sinh ngủ nhờ

Chúng tôi ở đó một lúc rồi quay lại. Ngày hôm sau, họ đã sẵn sàng đúng giờ, cho tôi địa chỉ văn phòng của họ và sắp xếp một chiếc taxi cho tôi. Đến địa chỉ đã cho lúc 10 giờ sáng. Một giám đốc tên là Yogesh Das đến lúc mười một giờ. Tôi đang ngồi trong phòng chờ. Ngay khi anh ấy đến, Aries đã đến gặp tôi và yêu cầu tôi đến túp lều của anh ấy. Tôi đến túp lều của anh ấy. Anh ấy không ở một mình, có hai người nữa ở cùng anh ấy. Tôi ngồi xuống trước mặt họ. Họ hỏi tôi tên, tuổi, trình độ học vấn và lý lịch gia đình. Sau đó, chủ đề trở nên táo bạo hơn một chút.