CJOD-292 Thầy giáo chủ nhiệm bị 3 nữ sinh rủ đi khách sạn

CJOD-292 Thầy giáo chủ nhiệm bị 3 nữ sinh rủ đi khách sạn, Nó chưa bao giờ thú vị đến thế này. Tôi hỏi anh ta tại sao lại ăn nhiều gà trống như vậy. Cô ấy nói này, chỉ ai đó mới có một con gà trống và những người khác đang đi xung quanh với những viên kẹo bốn hoặc năm inch. Bốn không đục lỗ và rời khỏi nước. Tôi nói vậy mảnh đất này của tôi cần gì. Cô ấy nói Đất của bạn cần một người đàn ông như bạn, nhưng đừng bỏ nước cho đến khi tôi nói Tôi nói Tôi có thể giữ nước suốt đêm Cô ấy nói bắt đầu chết tiệt ngay bây giờ Bắt đầu từ từ như động cơ xe lửa.