Chuốc say nữ nhân viên mới rồi thay nhau húp

Tôi rời khỏi nhà như tôi đã làm vài lần trước đây, và đi đến cửa sổ phòng tắm để thưởng thức buổi biểu diễn. Cô ấy tắm kỹ và sau khi tắt vòi nước, cô ấy nhìn thẳng vào ô cửa sổ bị vỡ và gọi tôi,Bạn có thể lấy cho tôi một chiếc khăn được không?” Tôi hoàn toàn bối rối và chạy trở lại nhà và chộp lấy một chiếc khăn, bước đến cửa phòng tắm. Tôi gõ cửa.Mời vào,” cô nói.Tôi mở hé cửa và luồn tay vào trong với một chiếc khăn tắm. Cô ấy nói,Mang nó cho tôi, tôi đang ở trong bồn tắm và tôi không muốn làm ướt sàn nhà.” Tôi mở hết cửa và cô ấy ở đó, đứng trần truồng trong bồn tắm.