CAWD-224 Fuck em sinh viên đại học hàng ngon

CAWD-224 Fuck em sinh viên đại học hàng ngon, Phòng của tôi ở phía trước phòng của dì tôi và phòng tắm của tôi được xây dựng bên ngoài phòng của tôi. Tôi có thể thấy dì tôi đang dọn dẹp từ cửa. Mới có ba bốn ngày mà dì tôi mới đến, nên tôi cũng không thể nói chuyện với dì ở bên mẹ tôi. Chỉ có nói chuyện nhẹ vào bữa sáng hoặc bữa tối khi uống trà. Khi tôi đang tắm, tôi thấy Mami đang dọn dẹp bên ngoài căn phòng qua cửa phòng tắm. Một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi và tôi quyết định tận dụng cơ hội này. Tôi định đi tắm và rời đi.