CAWD-216 Đưa em nhân viên mới vào khách sạn Yumeru Kotoishi

CAWD-216 Đưa em nhân viên mới vào khách sạn Yumeru Kotoishi, không ai sống ở đó cả. Cô ấy cũng hiểu ý định của tôi rằng tôi muốn làm tình với cô ấy một cách riêng tư. Cô ấy nói để bố qua. Tôi sẽ nói với ông ấy rằng bạn đã gọi tôi để gặp tôi một mình. Tôi đã xin lỗi anh ấy nhiều lần nhưng anh ấy sẽ không tha thứ cho tôi. Khi cha cô mang của hồi môn đến, Vân bắt đầu la hét từ sân thượng. Cô ấy bắt đầu la hét và nói Dadda ji, hôm nay Gnani Mousa ji đã nói với tôi điều này. Bất cứ khi nào cô ấy khóc và nói điều gì đó, tôi nghĩ cô ấy đã nói ra tất cả.