Cặp đôi mới quen nhau mà đã dẫn vào khách sạn đóng gạch rồi

Cặp đôi mới quen nhau mà đã dẫn vào khách sạn đóng gạch rồi, Nếu tôi không có cơ hội bắt tàu, tôi đã đi đến một nhà nghỉ bên ngoài và quan hệ tình dục. Tôi rất thích xâm phạm âm hộ của cô ấy nhiều lần. Trong gần một năm, cô ấy liên tục liếm con mèo của tôi. Sau đó, đột nhiên số của anh ấy bị tắt. Tôi đã cố gắng rất nhiều để liên lạc với anh ấy, nhưng tôi không bao giờ có thể gặp hoặc nói chuyện với anh ấy nữa. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô gái gợi cảm đã mang lại cho tôi tất cả niềm vui. Ngay cả hôm nay, nghĩ đến anh ấy, tôi muốn liếm nắm đấm của mình.