Cái lồn nhiều nước của cô ấy thật sự rất kích thích

Người đàn ông nói – Ồ, thanh tra, tôi đã gây ra một vụ án và bạn chỉ cần loại bỏ tôi? Người thanh tra nói – Tôi đã nhúng tay vào và tôi được bảo là một lúc nào đó tôi phải áp dụng nó? Người đàn ông nói – Thanh tra, tại sao ông lại tức giận. Hãy lấy cái gì đó của tôi và cho tôi một cơ hội nữa. Ở Chukriya này, tôi thề, mẹ tôi, tôi chưa từng thấy hàng như vậy bao giờ. Ông ấy nói – liệu nó có được thực hiện không, thưa ông. Sau đó, thanh tra nhìn tôi và nói – bạn không làm việc. Thanh tra nắm lấy quần đùi của tôi và tuột chúng cùng với tiền lẻ.