Cách làm quen với các bạn mới của em nữ sinh chuyển trường

Sau khi nghe anh ta nói, tôi xuống xe và ngồi trên giường. Sau 2-3 phút, trong khi anh trai cô ấy đang chơi, cô ấy cũng bắt đầu đi xuống. Trong chuyến thăm của mình, anh ta đóng cửa phòng khách, đi ra ngoài và đóng cổng trước. Sau đó cô ấy đến và ngồi cạnh tôi trên cùng một chiếc giường. Bây giờ tôi đứng dậy và nắm tay anh ấy và đặt anh ấy lên đùi của tôi và đặt anh ấy trên giường trong phòng của tôi. Tôi hôn lên mắt anh ấy trước. anh ấy đã nhắm mắt lại. Tôi không có nhiều thời gian vì anh trai anh ấy đang chơi trên lầu. Tôi đã cởi kurti của anh ấy trước.