Anh chàng may mắn được hai người đẹp chăm sóc đặc biệt

anh ấy bắt đầu yêu cầu tôi đi tiểu trước mặt anh ấy. Trước sự nài nỉ của anh ấy, tôi đồng ý đi tiểu trước sự chứng kiến ​​của anh ấy. Ngay lúc tôi đưa con cặc của mình ra khỏi quần để đi tiểu thì người đàn ông đó đã ngoạm lấy con cặc của tôi. Khi nước tiểu của tôi bắt đầu chảy ra, cô ấy bắt đầu di chuyển da của con cặc của tôi qua lại. Sau một thời gian, chúng tôi đi đến nhà riêng của chúng tôi. Từ hôm đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện điện thoại hàng đêm. Tình dục điện thoại từ từ bắt đầu trên điện thoại. Bây giờ mỗi đêm cả hai chúng tôi đều gọi