Ấn tượng bởi những kỹ năng làm tình chuyên nghiệp của em

Tôi đã nói chuyện với anh ấy trong khoảng 3 tháng. Tôi gặp anh ấy vào tháng 9 và đề nghị anh ấy chơi với tôi vào tháng 12. Sau khi tôi nói với cô ấy một lần, cô ấy đã đồng ý. Từ đó tôi có thể nói rằng tù nhân đã hoàn toàn say mê tôi. Kế hoạch của chúng tôi đã được thực hiện và chúng tôi đã đến Motijheel vào ngày 13 tháng 12. Tôi hỏi trên đường, bạn không hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đi dạo cùng nhau sao? Cô ấy cười trước câu nói của tôi và nói – bạn ơi, đừng làm phiền tôi nữa… Tôi cảm thấy có lỗi với bạn ngày hôm nay. Tôi cũng cười và nói – OK Sonam.